<div id="bbp0h"><tr id="bbp0h"><ruby id="bbp0h"></ruby></tr></div>

  <dl id="bbp0h"><ins id="bbp0h"></ins></dl>
  <sup id="bbp0h"></sup>

  <em id="bbp0h"></em>

  在线客服

  电话客服

  电话客服:
  400-835-0088

  APP下载

  APP下载

  预约听课

  预约听课

  返回顶部

  各种事项对所有者权益总额和留存收益总额的影响
  来源:理臣教育2019-02-16 分享到

  总结:各种事项对所有者权益总额和留存收益总额的影响可以归纳为3类:

  1、对所有者权益总额和留存收益总额都不影响:提取盈余公积、宣告分配股票股利、资本公积转增资本、盈余公积补亏、税后利润补亏。

  2、会使所有者权益总额和留存收益总额都减少:宣告分配现金股利、盈余公积发放股利。

  3、对所有者权益总额不影响,使留存收益总额减少:实际发放股票股利、盈余公积转增资本。

  相关文章
  《初级会计实务》考点:仓储费到底计不计入存货成本
  2019-02-16
  必看!初级会计考试知识点归纳总结!
  2018-05-05
  快赢481开奖视频
  <div id="bbp0h"><tr id="bbp0h"><ruby id="bbp0h"></ruby></tr></div>

   <dl id="bbp0h"><ins id="bbp0h"></ins></dl>
   <sup id="bbp0h"></sup>

   <em id="bbp0h"></em>

   <div id="bbp0h"><tr id="bbp0h"><ruby id="bbp0h"></ruby></tr></div>

    <dl id="bbp0h"><ins id="bbp0h"></ins></dl>
    <sup id="bbp0h"></sup>

    <em id="bbp0h"></em>